Byggnadskonsult

Byggnadsingenjör SBR

30 års erfarenhet inom byggbranschen

Proffsrådgivning och arbetsutförande inom avtalad tid….


Vi erbjuder..

* hjälp och stöd under hela byggprocessen

* projekt- och byggledning,
* kontakter med myndigheter
* upphandling
* produktion
* besiktningar

* beskrivning och bygglovshandlingar

* kvalitetsansvariguppdrag enligt PBL

* riksbehörighet

* rådgivning vid fastighetsförvärv

* utredningar fukt och mögelskador,
* trä-förstörande insekter

* fastighetsförvaltning

* konsulthjälp vid fastighetsförvaltning.

Kontakta oss ..

ByggnadsKonsulten Göran Bengtsson AB
Väverigatan 2
291 54 Kristianstad
Tel: 044-715 10   Fax: 044: 715 18
Mail: goran@byggnadskonsulten.com     
Hemsida: http://www.byggnadskonsulten.com